Privacybeleid

1. Introductie

SolarOne Klimaattechniek respecteert jouw privacy en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG“). Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 10 april 2023.

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen doormiddel van het updaten van deze pagina. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen, dan volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.

In dit Privacybeleid lichten wij toe:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
 • voor welke doeleinden en om welke redenen wij persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang wij persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij persoonsgegevens delen;
 • de rechten waarover jij als betrokkene beschikt;
 • hoe ons gebruik van cookies eruitziet;
 • hoe je contact met ons kunt opnemen.

2. Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • basisgegevens zoals jouw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • contactgegevens zoals jouw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • gegevens betreffende het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken (zoals een IP-adres);
 • gegevens betreffende jouw bezoek aan onze website;
 • alle overige op jouw betrekking hebbende persoonsgegevens die jij ons verstrekt.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat jij deze aan ons hebt verstrekt; bijvoorbeeld door het invoeren van jouw gegevens in een formulier op onze website.

3. Doelbinding voor de verwerking van persoonsgegevens

SolarOne Klimaattechniek kan jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Klanten

 • om onze diensten te verstrekken;
 • om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • voor marketing, klantenadministratie en relatiebeheer;
 • om te informeren over relevante producten en diensten;
 • om klantadministratie en debiteurenbeheer te voeren;
 • voor het beheren van een ClientManagementSysteem (CMS).
Bezoeker(s) van de website
 • voor servicedoeleinden: om jouw berichten te beantwoorden en je over de (vervolg)stappen te (kunnen) informeren;
 • voor marketing en sales activiteiten die voor jou van belang kunnen zijn;
 • voor het genereren van statistieken met betrekking tot het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • jouw toestemming.

4. Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

SolarOne Klimaattechniek gebruikt persoonsgegevens voor:

Klanten, wederpartijen en derden

 • de uitvoering van onze overeenkomst met de betrokkene;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • ons gerechtvaardigd belang om onze diensten aan onze klanten te kunnen (blijven) verlenen;
 • jouw gerechtvaardigd belang van op het verkrijgen van de geleverde diensten volgens overeenkomst;
 • jouw toestemming.

Websitebezoeker

 • ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo goed mogelijk aan de bezoekers va onze website te kunnen verlenen;
 • onze website zo goed mogelijk te gebruiken.

5. Bewaartermijnen

SSolarOne Klimaattechniek bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk:

 • voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden. Zo bewaren wij persoonsgegevens die nodig zijn voor het optimaal leveren van onze diensten;
 • om aan wet- en regelgeving te voldoen. Zo bewaren wij persoonsgegevens voor onze boekhouding zeven jaar.

6. Delen met derden

SolarOne Klimaattechniek deelt jouw persoonsgegevens in principe niet met derden. Het kan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om de persoonsgegevens wel te delen met derden, waaronder:

 • Derden die relevant zijn voor de diensten die wij verstrekken.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Het delen van jouw persoonsgegevens met bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden.

7. Jouw privacyrechten

Als betrokkene beschik je over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat je een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van jouw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarbij dien je er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn jouw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn jouw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen

Bij de uitoefening van jouw privacyrechten dien je er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om niet te voldoen aan jouw verzoek.

8. Cookies

SolarOne Klimaattechniek maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op jouw computer wordt opgeslagen. Je kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in de webbrowser aan te passen. Hieronder vind je uitleg over de verschillende soorten cookies die SolarOne Klimaattechniek plaatst:

 • Essentiële cookies: dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat jij de website kan bezoeken en gebruik kunt maken van bepaalde functies op de website. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.
 • Functionele cookies: dit zijn cookies die ervoor zorgen dat wanneer jij als websitebezoeker de website aanpast aan de hand van jouw voorkeuren, bijvoorbeeld door de taal- of locatie-instellingen te wijzigen, de website de door jou ingestelde voorkeuren zal onthouden. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.
 • Analytische cookies: dit zijn cookies die ervoor zorgen dat wij jou van een betere website-ervaring kunnen voorzien. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij in principe geen toestemming nodig, tenzij deze analytische cookies nietgeanonimiseerd zijn. In dat geval zullen wij deze cookies alleen plaatsen nadat wij jouw tostemming hebben ontvangen.

Bewaartermijnen van cookies

Sessiecookies: de gegevens worden slechts tijdelijk opgeslagen in jouw browser of applicatie.

Permanente cookies: blijven op jouw computer of device staan, zelfs als je de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies slaan gegevens op tussen verschillende bezoeken aan de website en maken het mogelijk om jou tijdens daaropvolgende bezoeken aan onze website te herkennen. Permanente cookies blijven op jouw computer of device staan tot hun einddatum is bereikt, een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd of tot jij deze verwijdert.

SolarOne Klimaattechniek maakt gebruik van de volgende essentiële cookies.


Naam Bewaartermijn Inhoud Doelstelling
ASP .NET_SessionId Sessiegegevens Sessiecookie Bijhouden van de huidige sessie.
CookieConsent 1 jaar Cookiebot Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein

SolarOne Klimaattechniek maakt gebruik van de volgende functionele cookies

Naam Bewaartermijn Inhoud Doelstelling
AllowCookies 1 jaar No-follow cookie Als je niet instemt met het gebruik van analytische cookies, zullen we deze functionele cookie op jouw computer of toestel plaatsen om jouw keuze te onthouden.

SolarOne Klimaattechniek maakt gebruik van de volgende analytische cookies.

Naam Bewaartermijn Inhoud Doelstelling
_ga 2 jaar Analytische cookies van derden Google Analytics van Google Inc. Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gat_UA 1 minuut Analytische cookies van derden Google Analytics van Google Inc. Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.
_gid 1 dag Analytische cookies van derden Google Analytics van Google Inc. Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

9. Contact

Behoefte aan meer informatie of toelichting, neem dan met ons contact op via:
info@solarone.nu